Hoe werkt een warmtepomp

Een lucht/water warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht en slaat dit op in een speciaal ontworpen accumulatietank. Deze tank kan de voorziening regelen voor warm water en centrale verwarming via vloerverwarming, luchtverwarming of radiatoren.

← Producten

Waarom zou ik een warmtepomp gebruiken?

Voordelen van een hybride waterpomp:

 • Kunnen bijdragen aan het verlagen van uw stookkosten
 • Voorziening van centrale verwarming en warm tapwater
 • Enorme verlaging van uitstoot omdat er geen verbrandingsproces wordt gebruikt om bruikbare warmte te genereren.
 • Ruimte besparing doordat er geen brandstof hoeft te worden opgeslagen of geleverd.
 • Zijn efficiënter dan traditionele boilers
 • Zijn makkelijk te installeren en te bedienen
 • Zijn gemakkelijk te onderhouden
 • Zijn gemakkelijk te repareren
 • Gemakkelijk te combineren met diverse warmtebronnen
 • Komen in aanmerking voor subsidie


Is een warmtepomp duurzaam?

Warmtepompen zijn milieuvriendelijker dan traditionele verwarmingsmiddelen zoals bijvoorbeeld gas. De warmtepomp gebruikt slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit om warmte te leveren, voor elke unit elektriciteit levert de pomp vier of vijf units warmte terug. Dat betekent dat één kilowatt elektriciteit vier of vijf kilowatt energie oplevert.

Een traditioneel verwarmingssysteem levert minder dan een unit terug voor elke unit die er ingestopt wordt. De zon geeft vrije energie af aan de buitenlucht. De energie die zich in de lucht bevindt wordt door de pomp gebruikt om u te voorzien van verwarming en warm water.

 

Hoe werkt een lucht/water warmtepomp?

Een lucht warmtepomp haalt de aanwezige energie uit de buitenlucht, op dezelfde manier als warmte wordt onttrokken uit een koelkast. Hiervoor worden ongeveer dezelfde componenten gebruikt: compressor, condensor, expansie ventiel en verdamper om de toestand van het koelmiddel te veranderen in vloeibaar en heet gas.


Hoe wordt de efficiency of COP gemeten?

Efficiency van een warmtepomp kan gemeten worden door Coëfficiënt of Performance (COP). Een COP van 4 betekent dat de warmtepomp voor elke gebruikte unit elektriciteit er 4 produceert. De COP is afhankelijk van de weersomstandigheden zoals temperatuur en vochtigheid. Indien de weersomstandigheden ideaal zijn is het mogelijk dat een warmtepomp een COP hoger dan vier kan halen. Op een koude winterdag zal de COP lager zijn omdat de warmtepomp meer arbeid moet leveren om dezelfde temperatuur te bereiken.


Hoe werkt een warmtepomp?

De warmtepomp werkt door middel van lucht laten verdampen en condenseren. De ventilator zuigt lucht aan. Deze lucht wordt door de verdamper getrokken. Door de verdamper stroomt een koelmiddel. De temperatuur van de lucht die hoger is dan het koelmiddel, zorgt ervoor dat de temperatuur van het koelmiddel stijgt. De aanwezige energie wordt door het koelmiddel geabsorbeerd. Het koelmiddel veranderd van vloeibare naar een gasvorm.
Het hierdoor ontstane gas wordt de compressor ingezogen en gecomprimeerd waardoor de druk en temperatuur van het gas verder stijgt.
Het hete gas stroomt door een condensor warmtewisselaar waar het zijn warmte afgeeft aan het verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem transporteert de warmte naar de buffertank of centrale verwarmingssysteem. Tijdens de uitwisseling van warmte veranderd het gas in een hoge druk vloeistof.
Hierop passeert de vloeistof een expansieklep dat de druk en temperatuur verlaagt en vervolgens verder stroomt naar de verdamper om hier te beginnen aan een nieuwe cyclus.

 

Waarom een warmtepomp?

Een warmtepomp is een oplossing die gebruikt kan worden om een woning of gebouw te verwarmen. Het systeem is makkelijk in gebruik en heeft weinig onderhoud nodig. Heeft u ook zonnepanelen dan kunt u met uw opgewekte elektriciteit de pomp aansturen. In de meeste situaties wordt er in de zomer veel elektriciteit opgewekt. Met een gedeelte hiervan kunt u warm tapwater maken voor de douche en kraan. De elektriciteit die u in de zomer heeft terug geleverd aan het net, het zo genoemde salderen, kunt u in de winter gebruiken om uw pomp te laten werken. Hiermee verwarmt u gratis uw woning.

 

Hoe hebben we ons assortiment samengesteld?

GNC is leverancier van verschillende soorten warmtepompen. Deze fabrikanten hebben we geselecteerd aan de hand van diverse criteria. Het uitgangspunt hierbij moet zijn, zo vinden wij, dat u probleemloos moet kunnen genieten van de werking van het toestel.
De toestellen moeten onder andere voldoen aan de volgende eisen: hoge efficiency, duurzaam en betrouwbaar.

 1. Onze warmtepompen hebben een extra grote verdamper. Hoe groter de verdamper hoe hoger het rendement.
 2. Door extra isolatie op compressor en front wordt het geluid gereduceerd tot een minimum.
 3. Ontdooi of Defrost programma zorgt voor effectief energiegebruik, langere gebruikstijd en verlaagt het energie verbruik van andere toegevoegde energiebronnen.
 4. Door gebruik van een hoog efficiënte scroll compressor, van de uitvinder en fabrikant Copeland, die zelfs op erg koude dagen ononderbroken hoge prestaties kan leveren.
 5. Een speciale ventilator zorgt voor lagere weerstand en geluid.
 6. Controle en monitoring door een geavanceerd systeem.
 7. Makkelijke en snelle installatie
 8. Voorziening voor tapwater
 9. Geen extra elektriciteitsverbruik door anti-legionella programma
 10. Back up verwarming
 11. Analyse van de buitentemperatuur en hierdoor participatie in de warmte behoefte
 12. Speciale gesegmenteerde binnenunit voor hoge efficiency

 

Warmtepomp Flexi Fuel Systeem

Het Flexi Fuel warmtepomp systeem is een flexibel systeem waardoor er verschillende warmtebronnen aangesloten kunnen worden. We ervaren dat de brandstofprijzen nogal
schommelen. Tevens kan het efficiënter zijn om in bepaalde periodes het water te verwarmen door één of meerdere andere bronnen (warmtepomp, zonneboiler of zonnecollector, pelletkachel cv, pelletketel, houtkachel cv of houthaard cv).

Om te kunnen kiezen voor de meeste efficiënte of goedkoopste manier om het water te verwarmen is het Flexi Fuel systeem ontwikkelt. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om op elk gewenst moment te kunnen kiezen voor de goedkoopste brandstof of manier van verwarmen. Het hart van dit systeem, de systeemtank, is een geavanceerde accumulatie tank waarop diverse duurzame energiebronnen kunnen worden aangesloten.

 

Wat heb ik nu nodig?

Producenten zien afzetkansen in een groeiende markt. Hierdoor wordt de Nederlandse markt overspoelt met diverse producten van uiteenlopende makelij. In veel gevallen ontbreekt het aan een duidelijke verklaring welke producten waar voor dienen en wat u mag verwachten over de werking en de levering van tapwater. Wanneer kiest u voor een buitenunit in combinatie met een binnenunit? Wilt u een hybride of all-electric?. Kiest u een split of monobloc systeem? Wat is het verschil en waar moet ik rekening mee houden?

 

Heb ik een binnenunit nodig?

Een warmtepomp genereert warmte en transporteerd dat de woning in. Er zijn systemen die alleen geschikt zijn voor de centrale verwarming. Er zijn ook systemen die aangesloten kunnen worden op het centrale verwarmingsysteem en warm tapwater kunnen aanvoeren voor de douche en kraan net als een cv ketel.

Als u uw woning wilt verwarmen met een warmtepomp kan alleen een buitenunit voldoende zijn. De buitenunit sluiten we aan op het centrale verwarmingsysteem. Temperatuur en aansturing van de pomp wordt geregeld met een Siemens controler. De controler ziet er uit als een gewone thermostaat. In deze controler is een programma in te stellen net als uw huidige thermostaat.

Tevens kunt u hiermee de pomp bedienen via een app. Voor het monitoren van de werking, eventueel verhelpen van storingen en het bieden van ondersteuning kunnen we via een internet inloggen. Hierdoor verkorten we de wachttijd en is het in veel gevallen niet nodig om op locatie aanwezig te zijn.

Wilt u ook uw tapwater verwarmen en stelt u prijs op een ondersteuning om bij uitvallen van de warmtepomp toch te kunnen verwarmen? Dan is het aansluiten van een binnenunit noodzakelijk.

 

Verwarmen

Een cv ketel is in staat om in een hele korte tijd veel energie op te wekken. Dit komt omdat de gasbranders veel hitte kunnen genereren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk als u radiatoren heeft, de lage temperatuur in uw woonkamer in enkele minuten te laten stijgen. Een warmtepomp heeft niet genoeg piekvermogen om deze temperatuurstijging in een korte periode te realiseren.

De pomp werkt met een laag vermogen en heeft voldoende tijd nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te genereren. Hierdoor kan het zijn dat het verhogen van de temperatuur met enkele graden uren tijd in beslag neemt.


Tapwater

Wilt u tapwater verwarmen met uw warmtepomp? Hiervoor hebben we een warmtewisselaar nodig. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte die de pomp genereerd afgegeven wordt aan het water. Voor het verwarmen van tapwater is veel energie nodig. Doorgaans is de aanvoertemperatuur van het water tussen 15 en 18 graden.

Voor een aangename douche is circa 38 graden een aangename temperatuur. De pomp heeft niet de capaciteit om te zorgen dat de verwarming en gelijktijdig het tapwater wordt verwarmt. Meestal krijgt het tapwater voorrang op de verwarming van de centrale verwarming zodat het tapwater genoeg verwarmt kan worden.

 

Welke functie heeft een buffervat of accumulatietank?

De binnenunit kan bestaan uit de volgende componenten: buffertank, wisselaar voor warmwater, elektrisch element, mengkleppen, circulatiepomp, ontluchtingsventiel, hardware en software. Het buffervat is het verdeelstation tussen warmtepomp en verwarming. De pomp geeft de warmte aan de inhoud van het buffervat. De hierin aanwezige warmte kan door de centrale verwarming gebruikt worden om in het systeem rond te pompen.

Dit heeft als voordeel dat er een voorraad energie aanwezig is. Hierdoor kan er warmte gegeven worden aan het centrale verwarmingssysteem en tapwater. Door gebruik van energie/warmte zakt de temperatuur van het water in het buffervat. Als de temperatuur in het buffervat gedaalt is tot de ingestelde minimale waarde wordt de warmtepomp ingeschakeld. De pomp levert hierop weer warmte aan het buffervat totdat de maximale ingestelde temperatuur in het buffervat bereikt is.

 

Electrisch verwarmingselement

Een elektrisch element geeft ondersteuning aan het systeem om op kritische momenten warmte af te geven aan het systeem. In Nederland is het zeer zeldzaam dat er temperaturen gemeten worden beneden minus 20 graden. Over het algemeen zijn de gemiddelde waarden in de winter tussen plus 5 graden en minus 5 graden. De warmtepomp werkt prima tussen deze temperaturen en heeft hiervoor geen ondersteuning nodig van een verwarmingselement.

Het verwarmingselement is voor ondersteuning om bij een grote energievraag de minimale ingestelde watertemperatuur te kunnen genereren. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als het verwarmingsysteem en tapwater samen meer energie vragen dan de warmtepomp kan leveren. Voorbeeld van een situatie zou kunnen zijn dat u een tijd de verwarming laag heeft gezet op 16 graden. Bij thuiskomst zet u de thermostaat op 20 graden en gebruikt hierna de douche. Uit het buffervat wordt veel energie gevraagd en de temperatuur van de energiebron daalt hierdoor.

Als u heeft ingesteld dat u altijd gegarandeerd de minimale temperatuur wilt handhaven dan zal het elektrisch verwarmingselement bijverwarmen tot de minimale watertemperatuur. Mocht het voorkomen dat de pomp uitvalt door een defect kan kan het electrisch element de functie van de pomp overnemen. U beschikt dan toch over verwarming en warmwater tot de storing is opgelost.

 

Flexifuel systeem

Met het flexifuel systeem verwarmt u het buffervat of accumulatietank met het apparaat van uw keuze. Op het flexifuel systeem zijn diverse systemen aan te sluiten zoals een warmtepomp, zonneboiler of zonnecollector, pelletkachel cv, pelletketel, houtkachel cv of houthaard cv. De keuze voor dit systeem komt voort uit het gegeven dat het handig is te schakelen tussen verschillende warmtebronnen. Zo kan het gebruik in de zomer interessanter zijn om de aanwezige zonnecollectoren te gebruiken voor het verwarmen van tapwater.

Beschikt u over veel stookhout maar bent u niet altijd in de gelegenheid om de houtkachel cv of houtvergasser te stoken, dan kunt u gebruik maken van de warmtepomp om het buffervat op temperatuur te houden. Zo zijn er veel verschillende apparaten die kunnen samenwerken om u te voorzien van verwarming en tapwater op de manier die voor u het meest geschikt is.


Tapwater verwarmen

Wat is de beste manier om mijn tapwater te verwarmen? Het tapwater kan op verschillende manieren verwarmt worden. We hebben de mogelijkheid om het tapwater te verwarmen met een wisselaar die in het buffervat aanwezig is of door een platenwisselaar buiten het buffervat.

Het voordeel om het tapwater te verwarmen met een wisselaar, een spiraal, dat aanwezig is in het buffervat bestaat eruit dat het tapwater verwarmt als er vraag is, uit het feit dat er geen antilegionella programma nodig is.

 

Nieuwe gasaansluiting per 1 juli 2018 een uitzondering

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom vervalt voor netbeheerders per 1 juli 2018 de plicht (aansluitplicht) om nieuwe huizen en gebouwen aan te
sluiten op het gasnet. Het gaat daarbij om gewone ‘huisaansluitingen’ met een capaciteit van maximaal 40 m³. Liander zal na 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden voor u.


Gemeenten beslissen

Gemeenten bepalen straks of een netbeheerder een nieuw gebouw mag aansluiten op gas of niet. In principe geldt een aansluitverbod voor nieuwe huizen en gebouwen. Maar gemeenten kunnen een uitzondering maken als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied.

Bronnen
www.liander.nl/consument/aansluitingen/gasaansluiting/nieuwe-gasaansluiting-1-juli-2018-een-uitzondering

 

 

Advies nodig? Neem gerust contact op

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden te ontvangen? Of wilt u een offerte aanvragen? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten. U kunt ons telefonisch bereiken via 06 29 433 305, per e-mail en door middel van het online contactformulier.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »