Hoe werkt een pelletkachel CV

 

Pelletkachel cv MCZ musa_hydroEen pelletkachel cv is een kleine biomassaketel. De brandstof bestaat uit houtpellets: kleine korrels geperst hout. De pelletkachel bestaat uit verschillende segmenten; pelletvoorraad of pelletbunker, brandkamer, warmtewisselaar en de componenten die zorgen voor de juiste verbranding en transport van de pellets en cv water


Werking pelletkachel op cv

De software in de pelletkachel regelt dat de kachel automatisch ontsteekt.Vanuit de pelletvoorraad worden door de vijzel pelletkorels naar de brandkamer getransporteerd. Als er voldoende pelletkorrels in de branderbak liggen wordt de rookgasventilator en automatische pelletontsteker geactiveerd. De ontsteker zorgt voor ontbranding van de pellets door het genereren van hitte. Door de luchtverplaatsing, door de branderbak, die de ventilator genereerd worden de pelletkorrels ontstoken. Door het verbranden van de pelletkorrels word de brandkamer heet. De hitte en rookgassen lopen door kanalen in de pelletkachel, waaraan ze hun hitte afgeven. De hitte van de verbranding word opgenomen door de warmtewisselaar en weer afgegeven aan het cv water wat zich bevindt in de warmtewisselaar.

Doorsnede pelletkachel cv hydro 2Als het water de ingestelde temperatuur van ongeveer 60 graden bereikt zorgt een circulatiepomp voor verplaatsing van het cv water naar het systeem. Dit kan een buffervat, radiatoren, vloerverwarming, luchtgordijn, indirect gestookte verwarming of warmtewisselaar voor tapwater zijn. Op de pelletkachel is een rookanaal aangesloten, hierdoor verlaten de rookgassen het systeem. De pelletkachel kan over het algemeen makkelijk aangesloten worden op de bestaande centrale verwarming, zonder buffervat. Hierbij moeten we rekening houden met het formaat van het bestaande systeem en de verwarmingscapaciteit van de pelletkachel.

Welke brandstof gebruikt een pelletkachel?

PelletkorrelsDe pelletkachel gebruikt pelletkorrels als brandstof. De pelletkorrels worden gemaakt van fijn zaagsel afkomstig van naaldhout. Dit zaagsel wordt gezeefd en vervolgens onder grote druk door kleine openingen geperst. Er worden geen toevoegingen of bindmiddelen gebruikt. Hierdoor is een pelletkorrel een natuurproduct. Bomen nemen CO2 uit de lucht op. Als de boom afsterft, tijdens het verrotten, geeft het weer CO2 vrij. Maken we van het hout pelletkorrels en verbranden we dit, dan hebben we een CO2 vrijekringloop. We hebben immers niet meer CO2 veroorzaakt dan dat de boom heeft opgenomen. Het verbranden van pelletkorrels is dus een milieu vriendelijke manier om te verwarmen. Als u pelletkorrels gebruikt afkomstig van naaldhout en DIN PLUS en EN Plus A1 gekeurd, is dit de juiste brandstof voor uw pelletkachel. Wij adviseren geen andere pelletkorrels te gebruiken omdat hierin vervuiling aanwezig kan zijn.


Verbranding en monitoring

Pelletkachel cv display fumis alpha combustion controller 1De pelletkachel beschikt over een softwaresysteem wat de verbranding regelt. De software zorgt ervoor dat de luchttoevoer door sturing van de rookgasventilator optimaal geregeld word. De aansturing van de toevoer van pelletkorrels gebeurt ook vanuit de software.

Om een goede en efficiënte verbranding mogelijk te maken moet de kachel worden ingesteld. Sommige kachels beschikken ove software die zelf waarden meten en de instellingen aanpassen. Soms is het nodig de instellingen handmatig te wijzigen. Dit kan doordat de installatie in combinatie met locatie, luchttoevoer en rookkanaal verschilt van de fabrieksinstellingen. De software kan gekoppeld worden via een wifi module aan een internet verbinding. Zo kan u de pelletkachel bedienen via de telefoon.

 


Dagelijks onderhoud

Een pelletkachel cv heeft onderhoud nodig. Dit onderhoud kan uitgevoerd worden op dagelijkse basis, maandelijkse interval of jaarlijksonderhoud. Pelletkachels cv zonder automatische branderbak reiniging zullen voor ontbranding dagelijks moeten worden gecontroleerd en eventueel moeten worden gereinigd. Tijdens deze controle, die vaak niet meer dan enkele minuten kosten, moet worden gecontroleerd of de branderbak schoon is. Ook moet de wisselaar schoon gemaakt worden. Dit kan meestal door enkele malen aan een hendel te trekken. Hierdoor word de wisselaar in de kachel schoon ‘geveegd’. Omdat de bunker of pelletvoorraad vaak beperkt is moet deze bijgevuld worden. Meestal is het toevoegen van een zakje per dag voldoende. Dit is afhankelijk van het verbruik en bunkerinhoud.

Jaarlijks onderhoud

Net als andere apparaten die gebruikt worden (gasketels, oliebranders, allesbranders) heeft een pelletkachel cv onderhoud nodig. Het jaarlijks onderhoud bestaat uit een grote reinigingsbeurt en controle van het systeem en componenten. Tijdens het onderhoud wordt er gecontroleerd of de branderbak in goede staat verkeert. De brandkamer en wisselaar moet gereinigd worden.

Ook wordt er gecontroleerd of de aansluitingen van het rookanaal in orde zijn. De schoorsteen kan het best geveegd worden voor het reinigen van de pelletkachel cv. Eventuele vervuiling die uit het rookanaal komt valt dan niet in de pelletkachel cv. Belangrijk is de controle van de rookgasventilator(en). Deze moet gereinigd en gecontroleerd worden. Indien nodig wordt een nieuwe pakking gemonteerd. Het is belangrijk te beoordelen of het systeem goed en veilig werkt. Tenslotte wordt de toevoer van de pelletkorrels geïnspecteerd.

Hoe werkt de automatische reiniging van branderbak ?Pelletketel branderkop

Er zijn pelletkachels verkrijgbaar met diverse opties. Het  automatisch reinigen van branderbak en wisselaar.  De branderbak reiniging zorgt ervoor dat het branderbakje van de pelletkachel gereinigd wordt. Waardoor deze niet dagelijks hoeft te worden gereinigd of te worden gecontroleerd. De manier waaropde automatische reiniging wordt uitgevoerd verschild per fabrikant. Enkele bekende manieren zijn reinigen door het blazenvan lucht door het branderbakje,het schuiven van een metalen plaat over de de bodem van de branderbak of het draaien van pinnen door de branderbak. Ook zijn er uitvoeringen waarbij de onderkant van de branderbak bestaat uit cilinders. Deze cilinders draaien af en toe om hun as om zo de gevormde vervuiling of slakvorming te verwijderen.

Warmte wisselaars

TurbulatorsIn de pelletkachel is een warmtewisselaar aanwezig die ervoor zorgt dat de hitte overgebracht wordt aan het cv water. Door temperatuurverschillen kunnen de kanalen vervuild raken. Deze kunnen schoongemaakt worden door veren, spiralen of schapers die zich bewegen door de warmtewisselaar. Het bewegen van deze veren gebeurt door het diverse malen heen en weer bewegen van een hendel. Deze hendel zit meestal aan de zijkant of bovenkant van de pelletkachel cv.

Ook zijn er uitvoeringen waarbij er een handvat geplaatst word op een buis in de ruimte van de aslade. Als de aslade is verwijderd wordt het handvat in de kop van de buis gestoken. Na het heen en weer bewegen van het handvat weggenomen en de aslade terug gezet.As-extractie

Tijdens verbranding blijft er residu over; as. As hoopt zich op onder in de brandkamer. Onder in de pelletkachel cv zit een aslade om het as op te te vangen. Meestal is de aslade groot genoeg om asresidue van 250 killo verbrande pelletkorrels op te vangen. Het legen van de aslade is hoeft hierdoor dus niet vaan te worden uitgevoerd.

 

Hoe wordt de temperatuur geregeld?

Bediening pelletkachel app

Als in uw woonkamer al een thermostaat aanwezig is controleren we of deze geschikt is om aan te sluiten op de pelletkachel. Hiermee kunt u dan op dezelfde manier, net als met een gasketel uw temperatuur regelen.

Tevens hebben we pelletkachels cv die te bedienen zijn met een app voor uw telefoon of tablet.

Welke pelletkachel is geschikt?

Het kiezen van de juiste pelletkachel is belangrijk. Het vermogen van de pelletkachel moet af gestemd zijn op het vermogen van uw centrale verwarmingssysteem en verwarmingswens. De pelletkachels cv zijn verkrijgbaar vanaf 10 kW.

Het kiezen voor de juiste pelletkachel verschilt per situatie. Om tot een juiste keuze te komen willen we graag onderstaande informatie hebben:

 • Hoeveel vermogen heb ik nodig?
 • Moet u rekening houden met de afmetingen van uw nieuwe installatie?
 • Is hiervoor een buffervat nodig?
 • Wil ik mijn tapwater door de pelletkachel cv verwarmen?
 • Dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud?
 • Welke kwaliteit pelletkachel cv is voor mij geschikt?
 • Hoeveel gas verbruikt u? (Indien van toepassing)

Hoe kies ik het juiste vermogen?

Voor de juiste berekening van het vormogen wat u nodig heeft is inzicht nodig in: warmtecapaciteit, formaat woning of bedrijfspand, type verwarming, warmtevraag, en gebruikersspecifieke voorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden.

 

Wat zijn de afmetingen van een installatie?

Afmetingen installatieIndien u rekening moet houden met een kleine beschikbare oppervlakte die u wilt reserveren voor uw verwarmingsinstallatie, dan kunnen we hiervoor diverse oplossingen aandragen.

De benodigde de oppervlakte varieert vanaf 0,25 vierkante meter tot enkele vierkante meters voor bedrijfspanden. Voor verwarming van een ‘normale’ tot ‘grote’ woning kunnen we rekening houden tussen 0,25 en 0,70 vierkante meter oppervlakte. De benodigde hoogte (afhankelijk van de situatie) is minimaal 1,20 meter.

 

Wel of geen buffervat?

Onze installaties worden meestal geschikt gemaakt voor het verwarmen zonder buffervat. Dit doen we om onnodig water verwarmen te voorkomen. Indien het niet mogelijk is zonder buffervat een installatie te realiseren, kiezen we voor het kleinste formaat. Wat u niet hoeft te verwarmen scheelt u in de kosten. Veel water = meer kosten! Soms is het toch beter te kiezen voor een buffervat. Wilt u bijvoorbeeld tijdens de zomer uw tapwater verwarmen voor douche en kraan met zonnecollectoren of pv panelen, dan is het gebruik van een buffervat een juiste keuze.

 

Kan ik mijn tapwater verwarmen?

Indien u gasloos uw woning wilt verwarmen is het noodzakelijk een oplossing te kiezen voor het tapwater. Hierbij kunt u denken aan een warmtepompboiler, een buffervat of een platenwisselaar voor warm tapwater. Voor het koken kan er een elektrische kookplaat geïnstalleerd worden.


Tapwater verwarmen door het buffervat

OEG buffervat hygiëne boiler wisselaar tapwaterHet tapwater kan verwarmt worden door het water wat de pelletkachel cv of pelletketel verwarmt voor de cv. In de periode dat u niet de pelletkachel gebruikt voor verwarming is het noodzakelijk om het buffervat op temperatuur te houden. Energie uit het buffervat wordt gebruikt om het tapwater te verwarmen. Dit kan door een spiraal in het buffervat of een warmtewisselaar / platenwarmtewisselaar. Door de afgifte van warmte uit het buffervat aan het tapwater daalt de temperatuur in het buffervat. De pelletkachel krijgt een signaal dat de temperatuur omhoog moet en start op. Als het buffevat de ingestelde temperatuur heeft bereikt gaat de pelletkachel vanzelf weer uit.

 

Is er een alternatief voor het verwarmen van mijn tapwater?

ZonneboilerIn de periode dat de kachel niet wordt gebruikt voor verwarmen, kan er een andere manier gekozen worden om warm tapwater te maken. Hierdoor kan de pelletkachel voor een groot gedeelte van het jaar uit blijven. Dit verlengd de levensduur van de ontsteker en zorgt voor een grotere tussenpose van onderhoud. Tevens hoeft in deze periode de pelletkorrelvoorraad niet aangevuld te worden. Voor het verwarmen van tapwater kan een zonneboiler of warmtepompboiler gebruikt worden. Als er voldoende pv panelen kunnen zorgen voor elektra voorziening is een elektrisch verwarmingselement ook een optie.

 

Waaruit bestaat het dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud?

Het onderhoud van de pelletkachel cv bestaat uit het dagelijks schoonmaken van het branderbakje, asla, warmtewisselaar en aanvullen van de pelletvoorraad. De branderbak kan, voor gebruik, gereinigd worden met een aszuiger. Asresidu of slakvorming wordt hierdoor verwijderd. De luchtgaten in de branderbak blijven zo open zodat lucht hier goed doorheen kan stromen. De warmtewisselaar moet enkele malen per maand schoon geschaapt of ‘geveegd ‘ worden. Dit kan uitgevoerd worden door enkele malen aan een hendel te trekken waardoor er veren bewegen door de buizen van de warmtewisselaar. Uiteraard moet de pelletvoorraad op tijd worden aangevuld. Het jaarlijks onderhoud is voor elke type pelletkachel noodzakelijk.

Welke kwaliteit pelletkachel cv is voor mij geschikt?

Net als diverse merken gasketels zijn er ook diverse fabrikanten en merken van pelletkachels cv. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kwaliteit van de pelletkachels uiten zich in materiaal en gebruik van componenten. De kachel zelf is erg belangrijk. Deze moet op een degelijke manier gebouwd zijn, waarbij niet bezuinigd is op het materiaal. De losse componenten zijn belangrijk om de pelletkachel cv efficiënt te laten functioneren. De componenten zijn makkelijk te bereiken en eventueel te vervangen, Dit reduceert de kosten en verlengd de levensduur. Bij juist gebruik kan de pelletkachel meer dan 15 jaar mee.

-Hoeveel gas verbruikt u? (Indien van toepassing)

Gebruikt u op dit moment gas of olie om te verwarmen en overweegt u hiervoor in de plaats een pelletkachel cv of pelletketel. Aan de hand van uw huidige gasverbruik kunnen we een schatting maken van uw verbruik en de te verwachten besparing.

 

Waarom een pelletkachel cv van GNC?

Pelletkachel op CV GNCDe pelletkachel cv bestaat uit diverse componenten. Er zijn veel verschillende fabrikanten die op verschillende wijze pelletkachels bouwen. Onze keuze voor ons assortiment is genomen op basis van kwaliteit, ervaring en value for money. Oftewel u moet probleemloos, goedkoop en efficiënt uw woning of bedrijfspand kunnen verwarmen. Door ervaring, juiste materialen en makkelijk bereikbare onderdelen zijn onze pelletkachels zeer efficiënt en makkelijk in gebruik. Dit zorgt voor continuïteit en lage onderhoudskosten.

 

Welke voordelen heeft een pelletkachel cv ?

 • Co2-neutraal stoken & efficiënt
 • Verwarmt cv én tapwater
 • 30% tot 50% lagere stookkosten
 • Geen gasleverancier meer nodig voor stoken
 • Hoge temperatuur cv wateraanvoer
 • Snel, makkelijk te onderhouden
 • Losse componenten snel en eenvoudig te verwisselen
 • Makkelijk in gebruik
 • Europese fabrikanten

 

 

Advies nodig? Neem gerust contact op

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden te ontvangen? Of wilt u een pelletketel kopen en daarom een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten.
U kunt ons telefonisch bereiken via 06 29 433 305, per e-mail en door middel van het online contactformulier.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »