Hoe werkt een pelletketel

Een pelletketel is een kleine biomassaketel. De brandstof bestaat uit houtpellets: kleine korrels geperst hout. De pelletketel bestaat uit verschillende segmenten; pelletvoorraad of pelletbunker, brandkamer, warmtewisselaar en de componenten die zorgen voor de juiste verbranding en transport van de pellets.
← Producten

Pelletketel pellet cv biomassa pelletbunker branderkop vermogen
De voordelen van een pelletketel

 • Goed voor het milieu: Co2-neutraal stoken & efficiënt
 • Verwarmt centrale verwarming én tapwater
 • 30% tot 50% lagere stookkosten per jaar
 • Geen gasleverancier meer nodig voor stoken
 • Hoge temperatuur cv wateraanvoer
 • Snel, makkelijk te onderhouden
 • Losse componenten snel en eenvoudig te verwisselen
 • Makkelijk in gebruik
 • Keuze uit verschillende soorten pelletketels

Werking pelletketel

De software in de pelletketel regelt dat de pellet cv ketel automatisch ontsteekt. Vanuit de pelletvoorraad worden door de vijzel pelletkorels naar de brandkamer getransporteerd. Als er voldoende pelletkorrels in de branderbak liggen wordt de rookgasventilator en automatische pelletontsteker geactiveerd. De ontsteker zorgt voor ontbranding van de pellets
door het genereren van hitte.

Door de luchtverplaatsing, door de branderbak, die de ventilator genereerd worden de pelletkorrels ontstoken. Door de verbranding van pellets word de brandkamer heet. De hitte en rookgassen lopen door kanalen in de pelletketel, waaraan ze hun warme lucht afgeven. De hitte van de verbranding word opgenomen door de warmtewisselaar en weer afgegeven aan het cv water wat zich bevindt in de warmtewisselaar.

Als het water de ingestelde temperatuur van ongeveer 60 graden bereikt zorgt een circulatiepomp voor verplaatsing van het cv water naar het systeem. Dit kan een buffervat, radiatoren, vloerverwarming, luchtgordijn, indirect gestookte verwarming of warmtewisselaar voor tapwater zijn.

Op de pelletketel is een rookkanaal aangesloten. Hierdoor verlaten de rookgassen het systeem. De ketel kan over het algemeen makkelijk aangesloten worden op de bestaande centrale
verwarming, zonder dat een buffervat nodig is. Hierbij moeten we rekening houden met het formaat van het bestaande systeem, hoeveel ruimte nodig is en de verwarmingscapaciteit van de pelletketel. Mogelijke plaatsen voor de ketel zijn onder meer op zolder, in de bijkeuken of garage.


Welke brandstof gebruikt een pelletketel?

De pelletketel gebruikt pelletkorrels voor brandstof. De pelletkorrels worden gemaakt van fijn zaagsel afkomstig van naaldhout. Dit zaagsel wordt gezeefd en vervolgens onder grote druk door kleine openingen geperst. Er worden geen toevoegingen of bindmiddelen gebruikt. Hierdoor is een pelletkorrel een natuurproduct.
Pelletkorrels
Bomen nemen CO2 uit de lucht op. Als de boom afsterft, tijdens het verrotten, geeft het weer CO2 vrij. Maken we van het hout pelletkorrels en verbranden we dit, dan hebben we een CO2 vrijekringloop. We hebben immers niet meer CO2 veroorzaakt dan dat de boom heeft opgenomen.

Het verbranden van pelletkorrels is dus een milieu vriendelijke manier om te verwarmen. Als u pelletkorrels gebruikt afkomstig van naaldhout en DIN PLUS en EN Plus A1 gekeurd, is dit de juiste brandstof voor uw ketel. Wij adviseren geen andere pelletkorrels te gebruiken omdat hierin vervuiling aanwezig kan zijn.


Verbranding en monitoring

De pelletketel beschikt over een softwaresysteem wat de verbranding regelt. De software zorgt ervoor dat de luchttoevoer door sturing van de rookgasventilator optimaal geregeld word. De aansturing van de toevoer van pelletkorrels gebeurt ook vanuit de software. Om een goede en efficiënte verbranding mogelijk te maken moet de ketel worden ingesteld.

Soms is het nodig de instellingen te wijzigen. Dit kan doordat de installatie in combinatie met locatie, luchttoevoer en rookkanaal verschilt van de fabrieksinstellingen. De software kan gekoppeld worden via een wifi module aan een internet verbinding. Zo kunnen we de werking van de pelletketelmonitoren en eventueel aanpassen. Ook is het hierdoor mogelijk te beoordelen of er andere aanpassingen nodig zijn of onderhoud.


Dagelijks onderhoud

Een pelletketel heeft onderhoud nodig. Dit onderhoud kan uitgevoerd worden op dagelijkse basis, maandelijkse interval of jaarlijksonderhoud. Pelletketels zonder automatische branderbak reiniging zullen voor ontbranding dagelijks moeten worden gecontroleerd en eventueel moeten worden gereinigd. Tijdens deze controle, die vaak niet meer dan enkele minuten kosten, moet worden gecontroleerd of de branderbak schoon is.

Ook moet de wisselaar schoon gemaakt worden. Dit kan meestal door enkele malen aan een hendel te trekken. Hierdoor word de wisselaar in de ketel schoon ‘geveegd’. Omdat de bunker of pelletvoorraad vaak beperkt is moet deze bijgevuld worden. Meestal is het toevoegen van een zakje per dag of grotere hoeveelheid per maand voldoende. Dit is afhankelijk van het verbruik en bunkerinhoud.


Jaarlijks onderhoud

Net als andere apparaten die gebruikt worden (gasketels, oliebranders, allesbranders) heeft een pelletketel onderhoud nodig. Het jaarlijks onderhoud bestaat uit een grote reinigingsbeurt en controle van het systeem en componenten. Tijdens het onderhoud wordt er gecontroleerd of de branderkop of branderbak in goede staat verkeert. De brandkamer en wisselaar moet gereinigd worden. Ook wordt er gecontroleerd of de aansluitingen van het rookanal in orde zijn.

De schoorsteen kan het best geveegd worden voor het reinigen van de pelletketel. Eventuele vervuiling die uit het rookanaal komt valt dan niet in de ketel. Belangrijk is de controle van de rookgasventilator(en). Deze moet gereinigd en gecontroleerd worden. Indien nodig wordt een nieuwe pakking gemonteerd. Het is belangrijk te beoordelen of het systeem goed en veilig werkt. Tenslotte wordt het doseringsrad en afsluiter van de pelletbunker en toevoer van de pelletkorrels geïnspecteerd.


Pelletvoorraad of pelletbunker

Er zijn ook aparte pelletbunkers beschikbaar in diverse maten. Door het plaatsen van een pelletbunker naast de pelletketel kan er een grote hoeveelheid pellets bewaard worden. Hierdoor kan het bijvullen verlengd worden met een lagere interval. Om de pelletskorrels te transporteren naar de ketel is er een buis nodig die verbonden wordt tussen de pelletbunker en de ketel. De pelletkorrels worden dan door de buis gezogen door het verschil in luchtdruk. Een andere optie is een systeem waarin er een buis in de bunker wordt geplaatst. In deze buis bevindt zich een worm.
Pelletbunker pelletvoorraad transport pelletkorrel voorraad losse bunker / Externe worm
De worm wordt aangedreven door een vijzelmotor. De software van de ketel drijft de motor aan en bepaald de toegevoerde hoeveelheid pelletkorrels. Voor grotere systemen zijn er fabrikanten die werken met een automatisch combinatiesysteem.

Een soort stofzuiger met draaiende ‘bezems’ beweegt zich door een grote pelletbunker of ruimte. Hierdoor worden de pelletkorrels op een gelijkmatige manier uit de voorraadkamer opgezogen en aangevoerd. De pelletkorrels worden door een vacuumbuis naar de branderkop getransporteerd en softwarematig geregeld verbrand.


Hoe werkt de automatische reiniging van branderbak of branderkop?

Doorsnede pelletketel branderkop brander pellet verbrander biomassa
Er zijn pelletketels verkrijgbaar met diverse opties. Het automatisch reinigen van branderbak, wisselaar en asextractie. De branderbak reiniging zorgt ervoor dat het branderbakje van de ketel gereinigd wordt. Waardoor deze niet dagelijks hoeft te worden gereinigd of te worden gecontroleerd.

De manier waarop de automatische reiniging wordt uitgevoerd verschild per fabrikant. Enkele bekende manieren zijn reinigen door het blazen van lucht door de branderkop door een compressor, het schuiven van een metalen plaat over de de bodem van de branderbak of braderkop, of het draaien van pinnen door de branderbak. Ook zijn er uitvoeringen waarbij de onderkant van de branderbak bestaat uit cilinders. Deze cilinders draaien af en toe om hun as om zo de gevormde vervuiling of slakvorming te verwijderen.


Warmte wisselaars

Doorsnede pelletketel biomassa wisselaars automatische reiniging brandkamer Waltis
In de pelletketel is een warmtewisselaar aanwezig die ervoor zorgt dat de hitte overgebracht wordt aan het cv water. Door temperatuurverschillen kunnen de kanalen vervuild raken. Deze kunnen schoongemaakt worden door veren, spiralen of schapers die zich bewegen door de warmtewisselaar. Bij een automatische ketel zorgt bijvoorbeeld een elektromotor voor het op en neer bewegen van deze veren. Hierdoor hoeft dit niet meer handmatig te worden gedaan.


As-extractie

Pelletketel as-extractie
Tijdens verbranding blijft er residu over; as. As hoopt zich op onder in de brandkamer. De pelletketel is uitgerust met automatische as-extractie. De worm getransporteerd het as naar de asemmer aan de voorkant of zijkant van de ketel. De worm draait onder in de brandkamer en drukt zo het as door een opening in een speciale bak.

In de asbak zit een speciaal mechanisme wat de asopeningen afsluit als de asemmer wordt afgenomen. Om de asemmer af te nemen moeten er drie verende grendelklemmen worden ontspannen. Zo is de asemmer snel en makkelijk af te nemen. Aan de asemmer zit een hengsel om zo makkelijk de emmer te kunnen oppakken en legen.

 

Hoe wordt de temperatuur geregeld?

Als in uw woonkamer al een thermostaat aanwezig is controleren we of deze geschikt is om aan te sluiten op de pelletketel. Hiermee kunt u dan op dezelfde manier, net als met een gasketel uw temperatuur regelen. Tevens hebben we ketels die te bedienen zijn met een app voor uw telefoon of tablet.
Bediening pelletketel appWelke pelletketel is geschikt?

Het kiezen van de juiste pelletketel is belangrijk. Het vermogen van de ketel moet af gestemd zijn op het vermogen van uw centrale verwarmingssysteem en verwarmingswens. De ketels zijn verkrijgbaar vanaf 10 kW.

Het kiezen voor de juiste ketel verschilt per situatie. Om tot een juiste keuze te komen willen we graag onderstaande informatie hebben:

 • Hoeveel vermogen heb ik nodig?
 • Moet u rekening houden met de afmetingen van uw nieuwe installatie?
 • Is hiervoor een buffervat nodig?
 • Wil ik mijn tapwater door de pelletketel verwarmen?
 • Dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud?
 • Welke kwaliteit is voor mij geschikt?
 • Hoeveel gas verbruikt u? (Indien van toepassing)


Hoe kies ik het juiste vermogen?

Voor de juiste berekening van het vermogen wat u nodig heeft is inzicht nodig in: warmtecapaciteit, formaat woning of bedrijfspand, type verwarming, warmtevraag, gebruikers
specifieke voorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden.


Wat zijn de afmetingen van een installatie?

Afmetingen installatie
Indien u rekening moet houden met een kleine beschikbare oppervlakte die u wilt reserveren voor uw verwarmingsinstallatie, dan kunnen we hiervoor diverse oplossingen aandragen. De benodigde de oppervlakte varieert vanaf 0,50 vierkante meter tot enkele vierkante meters voor bedrijfspanden.

Voor verwarming van een ‘normale’ tot ‘grote’ woning kunnen we rekening houden tussen 0,50 en 0,70 vierkante meter oppervlakte. De benodigde hoogte (afhankelijk van de situatie) is minimaal 1,50 meter.


Wel of geen buffervat?

Onze installaties worden meestal geschikt gemaakt voor het verwarmen zonder buffervat. Dit doen we om onnodig water verwarmen te voorkomen. Indien het niet mogelijk is zonder buffervat een installatie te realiseren, kiezen we voor het kleinste formaat. Wat u niet hoeft te verwarmen scheelt u in de kosten. Veel water = meer kosten! Soms is het toch beter te kiezen voor een buffervat. Wilt u bijvoorbeeld tijdens de zomer uw tapwater verwarmen voor douche en kraan met zonnecollectoren of pv panelen, dan is het gebruik van een buffervat een juiste keuze.

 

Kan ik mijn tapwater verwarmen?

Indien u gasloos uw woning wilt verwarmen is het noodzakelijk een oplossing te kiezen voor het tapwater. Hierbij kunt u denken aan een warmtepompboiler, een buffervat of een
platenwisselaar voor warm tapwater. Voor het koken kan er een elektrische kookplaat geïnstalleerd worden.


Tapwater verwarmen door het buffervat

OEG buffervat hygiene boiler wisselaar tapwater zonnecollector zonneboiler pelletketel

Het tapwater kan verwarmt worden door het water wat de pelletkachel cv of pelletketel verwarmt voor de cv. Hierdoor is het wel noodzakelijk dat u het buffervat op temperatuur houdt. In de periode dat u niet de ketel gebruikt voor verwarming is het noodzakelijk om het buffervat op temperatuur te houden.

Energie uit het buffervat wordt gebruikt om het tapwater te verwarmen. Dit kan door een spiraal in het buffervat of een warmtewisselaar / platenwarmtewisselaar. Door de afgifte van warmte uit het buffervat aan het tapwater daalt de temperatuur in het buffervat.

De ketel krijgt een signaal dat de temperatuur omhoog moet en start op. Als het buffervat de ingestelde temperatuur heeft bereikt gaat de pelletketel vanzelf weer uit.


Is er een alternatief voor het verwarmen van mijn tapwater?

Zonneboiler
In de periode dat de ketel niet wordt gebruikt voor verwarmen, kan er een andere manier gekozen worden om warm tapwater te maken. Hierdoor kan de pelletketel voor een groot gedeelte per jaar uit blijven. Dit verlengd de levensduur van de ontsteker en zorgt voor een grotere tussenpose van onderhoud. Tevens hoeft in deze periode de pelletkorrelvoorraad niet aangevuld te worden. Voor het verwarmen van tapwater kan een zonneboiler of warmtepompboiler gebruikt worden. Als er voldoende pv panelen kunnen zorgen voor elektra voorziening is een elektrisch verwarmingselement ook een optie.

 


Waaruit bestaat het dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud?

Het onderhoud van de pelletketel bestaat uit het dagelijks schoonmaken van het branderbakje, asla, warmtewisselaar en aanvullen van de pelletvoorraad. De branderbak kan voor gebruik gereinigd worden met een aszuiger. Asresidu of slakvorming wordt hierdoor verwijderd. De luchtgaten in de branderbak blijven zo open zodat lucht hier goed doorheen kan stromen.

De warmtewisselaar moet enkele malen per maand schoon geschaapt of ‘geveegd’ worden. Dit kan uitgevoerd worden door enkele malen aan een hendel te trekken waardoor er veren bewegen door de buizen van de warmtewisselaar. Bij een automatische pelletketel worden deze handelingen door de pelletketel zelf uitgevoerd. Uiteraard moet de pelletvoorraad op tijd worden aangevuld. Het jaarlijks onderhoud is voor elke type pelletketel noodzakelijk.


Welke kwaliteit pelletketel is voor mij geschikt?

Net als diverse merken gasketels zijn er ook diverse fabrikanten en merken van pelletketels. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kwaliteit van de pelletketels uiten zich in materiaal en gebruik van componenten. De ketel zelf is erg belangrijk. Deze moet op een degelijke manier gebouwd zijn, waarbij niet bezuinigd is op het materiaal. De losse componenten zijn belangrijk om de pelletketel efficiënt te laten functioneren. De componenten zijn makkelijk te bereiken en eventueel te vervangen, Dit reduceert de kosten en verlengd de levensduur. Bij juist gebruik kan de pelletketel meer dan 30 jaar mee.

 

Hoeveel gas verbruikt u? (Indien van toepassing)

Gebruikt u op dit moment gas of olie om te verwarmen en overweegt u hiervoor in de plaats een pelletkachel cv of pelletketel? Aan de hand van uw huidige gasverbruik kunnen we een schatting maken van uw verbruik en de te verwachten besparing.

 

Waarom een pelletketel van GNC?

Pelletketel GNC

De pelletketel bestaat uit diverse componenten. Er zijn veel verschillende fabrikanten die op verschillende wijze ketels bouwen. Onze keuze voor ons assortiment is genomen op basis van kwaliteit, ervaring en value for money. Oftewel u moet probleemloos, goedkoop en efficiënt uw woning of bedrijfspand kunnen verwarmen. Door ervaring, juiste materialen en makkelijk bereikbare onderdelen zijn onze ketels zeer efficiënt en makkelijk in gebruik. Dit zorgt voor continuïteit en lage onderhoudskosten.

 

 


Advies nodig? Neem gerust contact op

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden te ontvangen? Of wilt u een pelletketel kopen en daarom een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten.
U kunt ons telefonisch bereiken via 06 29 433 305, per e-mail en door middel van het online contactformulier.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »