Herroepingsrecht & Retourneren

Uitsluitingen:
Leveringen, bestellingen onder € 200,- kunnen niet geretourneerd worden, dit vanwege hoge handeling en transport kosten.
Leveringen, bestellingen op maat gemaakt kunnen niet geretourneerd worden.
Leveringen, bestellingen op verzoek speciaal besteld kunnen niet geretourneerd worden.
Retouren niet voorzien van onbeschadigde verpakking worden niet retour genomen.
Gebruikte en/of geinstalleerde producten worden niet retour genomen.

Termijn herroeping:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij één of meerdere artikelen hiervan uitdrukkelijk zijn uitgesloten (zie “Uitsluiting herroepingsrecht”).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, zie onderstaand “Werkwijze” en “Terugbetaling”

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Ontvangen we het product anders terug als dat het nieuw verpakt wordt (bekrast, vuil, beschadigd) dan zullen we hiervoor kosten in rekening brengen.

Werkwijze u wilt gebruik maken van het herroepingsrecht:
Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht stuurt u ons hierover bericht uitsluitend via email.
In de mail vermeld u:
1- ordernummer
2- factuurnummer
3- u geeft aan dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
4- welk(e) artikel(en) u retour wilt zenden.
5- telefoonnummer voor eventuele contact opname
6- uw bankgegevens; o.a. Bankrelatie en het IBAN bankrekeningnummer

U krijgt van ons een bevestigingsmail voor de retourzending van de aangegeven artikelen

RETOUR ADRES:

GNC Duurzaam B.V.
Ir. Lelystraat 1a
4251 LS Werkendam
[email protected]

Terugbetaling

1. Herroeping – order is nog niet geleverd – wel betaald

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief berekende verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

2. Herroeping / Retour (order is reeds uitgeleverd en bij vooruitbetaling voldaan).

A. Volledige herroeping:
Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht waarbij EN de order geleverd is EN de betaling volledig heeft plaats gevonden, stuurt u ons een mail waarin u dit aangeeft (zie werkwijze) u bent niet verplicht om de reden van herroeping te vermelden, maar wordt wel door ons op prijs gesteld. Het volledige bedrag van uw bestelling wordt, inclusief doorberekende verzendkosten, binnen 3 tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retouren aan u overgemaakt.

B. Gedeeltelijke herroeping:
Als u slechts een deel van de ontvangen artikelen wilt retourneren stuurt u ons een mail waarin u dit aangeeft (zie werkwijze). Het daarmee corresponderende bedrag wordt zonder verzendkosten , binnen 3 tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retouren aan u overgemaakt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.
Bij volledige herroeping worden de verzendkosten retour ook vergoed. Er dient dan wel contact geweest
te zijn over de wijze van retourneren.

Uitsluiting herroepingsrecht:
-Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals leveringen waar vooraf contact over is geweest via e-mail of telefoon en leveringen op basis van offerteaanvraag.
-Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals leidingwerk, kabels, leidinggoten, voor u bestelde producten of diensten.
-Afgehaalde artikelen

Zakelijke klanten.

Retour: Fout geleverd - Omruilen – Overig

Fout geleverd:
In incidentele gevallen maken ook wij helaas fouten. Een verkeerd geleverd artikel kunt u vanzelfsprekend retourneren. Hierbij nemen wij ook uw kosten voor het retour zenden voor onze rekening (mits billijk en reëel). Geeft u in de mail dan even extra aan wat uw gemaakte kosten zijn en deze zullen aan u worden overgemaakt.

Voor foutief geleverde artikelen gaan wij er vanuit dat u bij ontvangst van de zending één en ander controleert en dat u geconstateerde gebreken direct aan ons kenbaar maakt, echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

Omruilen - Coulance;
Mocht blijken dat u bij uw bestelling een verkeerd – niet passend – artikel of teveel artikelen heeft besteld, dan kan dit alsnog binnen een termijn van 30 dagen “omgeruild” worden. Omruilen van een artikel kan tot 30 dagen na ontvangst van de zending. Omruilen betekend in dit geval:

Retour zenden van het betreffende artikel.
U besteld het juiste artikel via de webwinkel dit is dus een nieuwe bestelling
Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag, exclusief de verzendkosten voor de heenzending, overgemaakt op een door u aan te geven bankrekening. De nieuwe bestelling rekent u op de “gewone” wijze af. Bedragen kunnen niet met elkaar verrekend worden.

Beschadigd artikel:
Het kan voorkomen dat tijdens de verzending van uw bestelling, ondanks zorgvuldige verpakking en dergelijke, een artikel beschadigd raakt. Controleer derhalve direct bij ontvangst van de zending de staat van de artikelen. Constateert u een beschadiging of dergelijke stelt u ons daar dan direct van in kennis – uiterlijk binnen 8 dagen - en in overleg met u kijken wij naar de passende oplossing. Maak meerdere foto’s van artikel en/of verpakking.

In alle situaties hierboven beschreven geldt dat retour goederen alleen geaccepteerd worden indien ze in onbeschadigde originele verpakking retour worden gezonden.
Goederen die niet in onbeschadigde originele verpakking retour worden gestuurd worden niet geaccepteerd.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »